بیمه

قرارداد با بیمه های تکمیلی

شرکت شفا طب عرفان مفتخر است با کلیه بیمه های تکمیلی قرارداد دارد و با ارائه فاکتور شرکت به بیمه ها بیمه گذار محترم می توانند ۷۰ تا ۸۰ درصد را از بیمه تکمیلی خود دریافت نماید . هدف ما رضایت شماست .

ارسال نظر