بیمارستان ها

 

همکاری با بیمارستان ها

درمان در منزل شفا طب عرفان برای راحتی شما عزیزان با یک سری از بیمارستان های دولتی و خصوصی قراداد همکاری امضا نموده است تا مشکلات شما زودتر برطرف شود.


 

 

ارسال نظر