تعرفه خدمات پزشکی در منزل

۲۵/۰۲/۱۴۰۰

خدمات پزشکی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی و پرستاری  در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به خدمات پزشکی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه خدمات پزشکی و پرستاری در منزل

تزریقات : ۱۲۰ هزار تومان (تزریق عضلانی)

 

۱۱/۱۰/۱۳۹۸

کاردرمانی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد کاردرمانی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به کاردرمانی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه کاردرمانی در منزل : ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

انجام تزریقات, انجام تزریقات در منزل, تزریقات, تزریقات در منزل, تعرفه کاردرمانی در منزل, هزینه کاردرما

۱۱/۱۰/۱۳۹۸

گفتار درمانی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد گفتار درمانی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به گفتاردرمانی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. کارشناسان گفتاردرمانی ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند.

تعرفه گفتار درمانی در منزل : ۲۵۰ هزار تومان

انجام تزریقات, انجام تزریقات در منزل, تزریقات, تزریقات در منزل, تعرفه کاردرما

۱۱/۱۰/۱۳۹۸

فیزیوتراپی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد فیزیوتراپی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به فیزیوتراپی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند.

تعرفه فیزیوتراپی در منزل : ۱۷۰ هزار تومان

تعرفه فیزیوتراپی, تعرفه فیزیوتراپی در منزل, هزینه فیزیوتراپی در منزل

۱۱/۱۰/۱۳۹۸

رادیولوژی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد رادیولوژی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به رادیولوژی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه رادیولوژی : ۴۵۰ هزار تومان

تعرفه رادیولوژی, تعرفه رادیولوژی در منزل, هزینه رادیولوژی در منزل

۱۱/۱۰/۱۳۹۸

ویزیت پزشک متخصص در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

ویزیت پزشک متخصص در منزل : ۳۵۰ هزار تومان

تعرفه دکتر متخصص در منزل, تعرفه ویزیت دکتر متخصص زنان در منزل, تعرفه ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل, تعرفه ویزیت

۱۱/۱۰/۱۳۹۸

ویزیت پزشک در منزل گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. تعرفه ویزیت پزشک عمومی در منزل : ۲۰۰ هزار تومان تعرفه ویزیت در منزل, تعرفه ویزیت دکتر در منزل, تعرفه ویزیت پزشک عمومی : ۱۵۰ هزار تومان, تعرفه ویزیت پزشک عمومی در منزل, تعرفه پزشک در منزل

۱۱/۱۰/۱۳۹۸

تزریقات در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد تزریقات در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به تزریقات در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه تزریقات در منزل : ۳۰ هزار تومان هزینه ایاب و ذهاب + تزریق هر آمپول ۲۵ هزار تومان

تعرفه تزریق آمپول در منزل, تعرفه تزریق سرم در منزل, تعرفه تزریقات, تعرفه تزریق

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

تعرفه آزمایش خون گاها برای خیلی‌ها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد آزمایشگاهی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به آزمایش خون در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه آزمایش خون : ۱۰۰ هزار تومان هزینه نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه + هزینه نتایج آزمایش جدا دریافت می گردد

آزمایش خون, آزمایش خون : ۱۰۰ هزار تومان هزینه نمونه گیری و ارسال ب

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

گرفتن نوار قلب در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد نوار قلب در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به نوار قلب در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند.

بیمارانی که دچار بیماری قلبی هستند در صورتی که دچار درد قفسه سینه شوند سریعاًباید از آنها نوار قلب گرفته شود و کوچک ترین فعالیت و حرکت می تواند منجر به آسیب های جبران ناپذیریبه قلب شود بنابراین اگر سریعاً بتوان نوار قلب را در منز

futbalove dresy imitation montre de luxe detské kopačky Billige fodboldtrøjer tilbud voetbalschoenen sale Fussball hallenschuhe fotballdrakter Imitazioni orologi italia تماس با ما